LouiseDoorman.nl | Publieke Media & Cultuur
16044
page,page-id-16044,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
Foto Publieke Media
PUBLIEKE MEDIA & CULTUUR

 

Ik adviseer publieke landelijke mediaorganisaties, waaronder omroepverenigingen, publieke regionale en lokale omroeporganisaties, en culturele instellingen. Bij media gaat het vaak om juridische en strategische advisering in verband met (wijzigingen van) de Mediawet en alle daarmee verband houdende vragen en rechtsgebieden, zoals auteursrecht en bestuursrechtelijke issues. De laatste tijd komen privacyvraagstukken steeds meer naar voren.

Ik voer in dat kader bestuursrechtelijke procedures maar richt me ook op processen die minder juridisch zijn ingegeven, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de structuur van organisaties; een aantal jaren geleden was dat met het oog op governance, de laatste tijd steeds meer omdat de daling van de budgetten daartoe noopt. De ondersteuning van een aantal cultuurfondsen bij omvorming van hun organisatie of hun werkwijzen (en de uiteindelijke vastlegging daarvan in reglementen) heb ik juridisch ondersteund.

 

Ik ben bestuurslid van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) www.mediaforum.nl Deze vereniging stelt zich ten doel om juridische vraagstukken op het gebied van de massamedia en de telecommunicatie te bestuderen en hoopt door haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de informatievrijheid.