PUBLIEKE MEDIA & CULTUUR

 

Ik adviseer publieke landelijke mediaorganisaties, waaronder omroepverenigingen, publieke regionale en lokale omroeporganisaties, en culturele instellingen. Bij media gaat het vaak om juridische en strategische advisering in verband met (wijzigingen van) de Mediawet en alle daarmee verband houdende vragen en rechtsgebieden, zoals auteursrecht en bestuursrechtelijke issues. De laatste tijd komen privacyvraagstukken steeds meer naar voren.

In dat kader voer ik bestuursrechtelijke procedures maar richt me ook op processen die minder juridisch zijn ingegeven, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de structuur van organisaties. De ondersteuning van een aantal publieke omroepen en cultuurfondsen bij de omvorming van hun organisatie of hun werkwijzen heb ik juridisch ondersteund.

Ik ben bestuurslid van poppodium De Vorstin in Hilversum.