Jurist   sparringpartner   media   cultuur   publiek-private samenwerking   advies   presentaties   bestuursrecht   toezicht

Louise-Doorman-2018

Ik ben mediajurist en -adviseur. Mijn werkende leven heeft zich altijd afgespeeld binnen de media maar wel vanuit verschillende perspectieven: ik heb onder meer gewerkt bij een producent, het Commissariaat voor de Media, als leidinggevende en als extern adviseur van media- en cultuurinstellingen. Door die specifieke, en tegelijkertijd brede, ervaring te combineren met mijn kennis, energie en strategisch inzicht ben ik uitgegroeid tot een veelgevraagd mediajurist. Ik ben geassocieerd met Wagner-Hatfield, gevestigd in Brussel.

Sinds 1 januari 2015 werk ik als zelfstandig mediajuridisch en strategisch adviseur. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Karel Doorman Fonds en bestuurslid van Poppodium De Vorstin in Hilversum.

 

Van 2008 tot en met 2014 ben ik verbonden geweest aan DenKK Juristen, de maatschap die ik mede heb opgericht .

 

Daarvoor ben ik ruim 9 jaar werkzaam geweest in de publieke sector als hoofd van de afdeling Juridische Zaken bij het Commissariaat voor de Media, de toezichthouder op media-instellingen. Ik gaf leiding aan de juridische afdeling en was verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van alle besluiten en procedures van het Commissariaat waarbij het zwaartepunt van het toezicht in die periode werd verlegd van programmatoezicht naar financieel toezicht en governance. Daarvoor vervulde ik bij het Commissariaat de functie van jurist en was gedurende twee jaar voorzitter van de OR. Ik ben begonnen in de private mediasector op de juridische afdeling van IDTV.

 

Om ingewerkt te raken in de (speel)filmsector ben ik naast mijn reguliere werkzaamheden in 2008/2009 opgetreden als interim-directeur van de Vereniging van Nederlandse Speelfilmproducenten.

 

Van 2004 tot 2008 was ik bestuurslid van de Stichting Investeringsfaciliteit voor de Film (Fine), een stichting die, onder meer met behulp van een achtergestelde lening van het ministerie EZ, beoogde investeerders aan te trekken voor risicodragende financiering in commerciële speelfilms.

 

Ik haal energie en nieuwe ideeën uit het geven van presentaties bij vakverenigingen, het geven van colleges mediarecht en het geven van in company trainingen over mediarecht of het schrijven van artikelen over dat onderwerp.

 

Ik studeerde af in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde daarnaast theaterwetenschap, specialisatie film/televisie, (basisdoctoraal) aan diezelfde universiteit.

 

KvK nr 61835676

 

Ik hanteer algemene voorwaarden

Neem contact op voor meer informatie.